Skolens formål

”Gennem en kombination af teoretisk og praktisk undervisning
at gøre bogligt svage unge motiverede til fortsat uddannelse i erhverv
og/eller skole, samt motivere og forberede de unge til en
aktiv og meningsfuld udnyttelse af fritiden.”

Grobund for større selvtillid

Forståelsen og tolkningen af Aabæk Efterskoles pædagogiske formålsformulering er, at den enkelte elev igennem praktiske opgaver opnår positiv erkendelse vedrørende sociale og fysiske kompetencer.

Det skulle gerne skabe grobund for større selvtillid og selvværd, idet den enkeltes ressourcer og kompetencer får lov til at udvikle sig.

Opfylder undervisningspligten

Et ophold på Aabæk Efterskole afsluttes ikke nødvendigvis med afgangs-prøver i 9. eller 10. klasse. Fra og med skoleåret 2013/14 vil der være mulighed for at gå til prøve i dansk og matematik.

Selvom eksamen ikke tilvælges, opfylder man sin undervisningspligt med et ophold på Aabæk Efterskole, og som elev får du en fyldig udtalelse efter opholdet.

Historie

Danmarks ældste praktiske efterskole…

1970 startede Aabæk Efterskole som landets første efterskole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, hvor undervisningen foregik på praktiske værksteder. Skolen har siden givet inspiration til mange nye skoler.

Læs mere

Kontakt os


    Eller ring til os nu på tlf. 7462 5063

    mhj@intdev.dkSkolens formål