Årets forløb

Ankomstdagen

Skoleåret starter den anden søndag i august måned, hvor forældrene kommer med deres børn, får anvist værelser osv.

Indkøringsperiode

Den første uge er indkøringsperiode, hvor eleverne cirkulerer på de forskellige liniehold. I slutningen af ugen skal eleverne vælge, hvilken linie, de gerne vil tilknyttes.
Vi har tilrettelagt et fast program for aftenerne i hele perioden, så vi sikrer, at eleverne lærer de forskellige rutiner og regler, og at eleverne kan finde rundt i det omkringliggende område.

Lange weekender

Vi har to lange weekender i løbet af skoleåret. Eleverne sendes hjem som normalt kl. 14 om fredagen, men skal først være tilbage på skolen om mandagen. Eleverne har ret til at blive i lange weekends. Af ferieplanen fremgår tider og regler tydeligt.

To moduler

Eleverne vælger liniehold for hele skoleåret. Eftermiddagsholdene – dansk, matematik og idræt kører i to moduler, med skift efter juleferien.

Ferier

Vores feriekalender følger i store træk den du kender fra folkeskolen, men der kan være lidt variationer.
Når du bliver indskrevet som elev, får du en udførlig ferieplan.

Temauger

I løbet af året afvikler vi temauger med forskelligt fagligt indhold. Temaugernes placering fremgår, sammen med meget andet, på årsplanen som du kan downloade på denne side.

Klintebjerg Festival

Alle elever plus en del af lærerstaben deltager hele ugen i en festival på Klintebjerg Efterskole, hvor 8 efterskoler, der ligner vores, optræder med bands, og konkurrerer i forskellige sportsgrene i uge 20. Uge 19 kommer af gode grunde til at gå med forberedelser til festivalen.

Gammel Elevdag

Hvert år i februar inviteres tidligere elever til en hyggelig gensynsdag på skolen.
Hold øje med hjemmesiden hvor dato og tidspunkt offentliggøres.

Jule- og sommerafslutning

Sidste skoledag op til jule- og sommerferie, holder vi afslutning på skolen. Forældrene inviteres til en arrangementet som plejer at indeholde optræden, fællessang, lidt godt til ganen og meget mere.

Forældredag

I slutningen af september inviteres alle forældre til en fælles arbejds- og hyggedag. Vi løser forskellige praktiske opgaver, hygger os sammen og spiser festmiddag.

Læs mere om dagens forløb på Aabæk Efterskole.

Læs mere her

mhj@intdev.dkÅrets forløb