Bliv elev

Praktiske oplysninger

Her kan du bl.a. læse om: Hjemrejser, besøg, fri til tandlæge, kontaktlærer, rejser, rygning, traktorkørekort, vaskeposer, mobiltelefoner og nøgler.

Indskrivning

At blive elev på Aabæk Efterskole kræver altid et forudgående besøg på skolen. Besøget skal være med til at afdække om eleven er indenfor skolens målgruppe.
Besøget består dels af en rundvisning, som varetages af et par af skolens elever og dels af en samtale med skolens forstander eller viceforstander.
Efter besøget er der mulighed for at få en skolekontrakt med hjem. Først når denne er underskrevet og returneret til skolen, og først når opkrævning på indskrivningsgebyr og depositum er betalt, kan eleven betragtes som indmeldt.

 

Hjemrejser

Undervisningen slutter fredag kl. 14.00, hvorefter eleverne har lov til at rejse hjem eller blive på skolen i weekenden. Vi skal have besked om, hvor eleverne skal hen i weekenden senest onsdag middag. Alle møder igen mellem klokken 18 og 22. Husk at se på ferieplanen. Der er enkelte weekends, hvor eleverne ikke har fri pga. arrangementer på skolen.

I forbindelse med lange weekends, påske, bededag og pinse gælder det, at eleverne må rejse hjem, men ikke skal. Hvis en elev hentes af andre end forældrene, skal skolen underrettes om, at det er i orden at eleven kører med vedkommende.

 

Besøge hinanden

Hvis eleverne gerne vil besøge hinanden i weekenderne, skal der foreligge en tilladelse fra begge hjem. Giv besked til kontoret – tlf. 74 62 50 63.

 

Fri til tandlæge

Naturligvis kan eleverne få fri til tandlæge eller en rund fødselsdag i familien. Forstanderen tager stilling til fritagelse for undervisning, hvis det drejer sig om flere dage.

 

Kontaktlærer

Alle elever får tilknyttet en kontaktlærer. KontaktIæreren har det daglige tilsyn på elevens boafdeling. Det er kontaktlæreren der har den primære kontakt til forældrene og det er kontaktlæreren der skriver elevens slutudtalelse.

 

Rejser

Alle elever kommer på en rejse i løbet af skoleåret. Der kommer ingen ekstrabetaling til turene, men I må dog regne med ekstra lommepengeudgifter til rejsen.

 

Rygning

Rygning er forbudt på alle landets efterskoler, og dermed også på Aabæk. Forbuddet gælder også for andre nikotinprodukter som f.eks. snus og e-cigaretter – og forbuddet gælder også udenfor skolens område, så længe du er elev hos os.

 

Traktorkørekort

Hvis en elev gerne vil tage traktorkørekort, skal forældrene regne med, at der kommer en udgift til både stempelmærket og helbredsattesten ( ca. 1.500,-). Ca. 12 elever vil få mulighed for at tage traktorkørekort.

 

Mobiltelefoner

Skal være slukket: i undervisningstiden, spisetiden og fællestiden og efter der er sagt godnat.

 

Nøglebrik

Alle elever får udleveret en nøglebrik, som de skal erstatte, hvis den bliver væk.
Eleverne skal selv medbringe en hængelås, som de kan montere på deres personlige skab.

På Aabæk Efterskole tager vi hvert år på ekskursion, enten hele skolen sammen eller i mindre grupper. Hvert andet år tager vi på skitur, og hver andet år til Berlin. Vore ture er altid en stor oplevelse for alle elever og lærere.