Skole forløb

Kl. 07.00
Vækning. Klokken ringer, men det er dit eget ansvar at komme ud af fjerene.

Kl. 07.15
Morgenmotion. Alle går eller løber en kort tur.

Kl. 08.00
Morgenmad

Kl. 08.30 
Rengøring og værelsestjek

Kl. 09.00
Morgensamling

Kl. 09.30 
Undervisning på linieholdende

Kl. 11.00 
Pause

Kl. 11.15 
Undervisning på linieholdende

Kl. 12.45 
Middagsmad

Kl. 13.15 
Pause

Kl. 14.00 
Undervisning i dansk, matematik og idræt

Kl. 14.45 
Pause

Kl. 15.00 
Undervisning i dansk, matematik og idræt

Kl. 15.45 
Fri

Kl. 17.00 
Åbent værksted
Vi åbner et af skolens værksteder, det er frivilligt at deltage.

Kl. 18.00 
Aftensmad

Kl. 18.45 
Stilletid. Alle elever er på deres værelse. Ingen høj musik og ingen larm.

Kl.19.30 
Valgfag

Kl. 19.30 
Klub. Klubben er åben for alle der har lyst til at hygge og lave forskellige aktiviteter.

Kl. 22.00 
På afdelingerne. Alle elever skal på deres afdelinger og gøre klar til at gå i seng.

Kl. 22.30 
Godnat. Lærerne kommer rundt og siger godnat på værelserne.

Ankomstdagen

Skoleåret starter den anden søndag i august måned, hvor forældrene kommer med deres børn, får anvist værelser osv.

 

Indkøringsperiode

Den første uge er indkøringsperiode, hvor eleverne cirkulerer på de forskellige liniehold. I slutningen af ugen skal eleverne vælge, hvilken linie, de gerne vil tilknyttes.
Vi har tilrettelagt et fast program for aftenerne i hele perioden, så vi sikrer, at eleverne lærer de forskellige rutiner og regler, og at eleverne kan finde rundt i det omkringliggende område.

 

Lange weekender

Vi har flere ”lange” weekender i løbet af skoleåret. Eleverne sendes hjem som normalt kl. 14 om fredagen, men skal først være tilbage på skolen om mandagen. Eleverne har ret til at blive i lange weekends. Af ferieplanen fremgår tider og regler tydeligt.

 

Ferier

Vores feriekalender følger i store træk den du kender fra folkeskolen, men der kan være lidt variationer. Når du bliver indskrevet som elev, får du en udførlig ferieplan.

 

Temauger

I løbet af året afvikler vi temauger med forskelligt fagligt indhold. Temaugernes placering fremgår, sammen med meget andet, på årsplanen som du kan downloade på denne side.

 

Klintebjerg Festival

Alle elever plus en del af lærerstaben deltager hele ugen i en festival på Klintebjerg Efterskole, hvor 5 efterskoler, der ligner vores, optræder med bands, og konkurrerer i forskellige sportsgrene.

Festivalen er i maj måned

 

Gammel Elevdag

Hvert år i februar inviteres tidligere elever til en hyggelig gensynsdag på skolen.
Gl. elevdag ligger den sidste søndag i februar fra kl. 13 - 17

 

Jule- og sommerafslutning

Sidste skoledag op til jule- og sommerferie, holder vi afslutning på skolen. Forældrene inviteres til en arrangementet som plejer at indeholde optræden, fællessang, lidt godt til ganen og meget mere.

 

Forældredag

I slutningen af september inviteres alle forældre til en fælles arbejds- og hyggedag. Vi løser forskellige praktiske opgaver, hygger os sammen og nyde vores berømte ” Sønderjyske kaffebord” 😊.

Det er en rigtig god måde at møde lærerne og forældrene til de andre elever på !