Obligatoriske fag

Specialundervisning gives også i dansk og matematik

Denne gives med udgangspunkt i at eleverne på Aabæk Efterskole ikke kan honorere alm. krav i centrale fag som dansk og matematik. Støtten kan også gives hvis eleverne ikke kan leve op til folkeskolens krav til adfærd og socialt samvær. 

Hertil kommer at nogle elever har brug for specialundervisning pga. funktionsnedsættelser (motorik, ADHD, Asperger m.m.). 

Det skal fremgå af vedlagte udtalelse fra PPR, at elevens støttebehov 

er et af følgende 

  1. Under 9 ugentlige undervisningstimer à 60 minutter
  2. Mindst 9 ugentlige undervisningstimer à 60 minutter. (Tillægstakst 1)
  3. Mindst 9 ugentlige undervisningstimer samt at elevens støttebehov er særligt omfattende. (Tillægstakst 2)

Om eftermiddagen er der obligatorisk undervisning i:

  1. Dansk
  2. Matematik
  3. Idræt
  4. Fag som fysik, biologi, samfundsfag, historie, tysk, engelsk og andre almindelige skolefag, kommer du til at arbejde med i forskellige temauger eller andre emne- eller temabaserede undervisningsforløb