Skolerejser

Klintebjerg Festival

Her bruger vi tre dage på musik, sport og hyggeligt samvær med 5 andre efterskoler

Udlandstur

Aabæk Efterskole tager hvert år på ekskursion til udlandet.

I ulige år på tager vi på skitur til Østrig og i lige år til Berlin.

Daglige ekskursioner

De forskellige linjehold tager ind imellem på éndags-udflugter for at lære eller opleve noget der har med deres fag at gøre. 

Der er ingen ekstra egenbetaling til turene  

På Aabæk Efterskole tager vi hvert år på ekskursion, enten hele skolen sammen eller i mindre grupper. Hvert andet år tager vi på skitur, og hver andet år til Berlin. Vore ture er altid en stor oplevelse for alle elever og lærere.