Folkeskolens afgangsprøve 9. og 10. dansk/matematik

På efterskolen kan du læse til folkeskolens afgangsprøve 9. og 10. dansk/matematik 

Her på Aabæk Efterskole, tilbyder vi vores elever muligheden for at aflægge FP9 eller FP10 prøven i faget dansk i et trygt fællesskab. Vi vil med en positiv og anerkendende undervisningstilgang, give eleverne en god oplevelse med danskfaget.

Vi arbejder med den enkeltes faglige udfordringer, motivation og troen på egne evner.

Eleverne inddeles i stamklasser, hvor vi hjælper eleven godt på vej med den hjælp og støtte, som de har brug for. Ved skolens introuger i starten af skoleåret, vil alle elever blive vurderet ud fra en fælles prøve i faget dansk. Herefter vil eleverne blive niveaudelt, så der skabes en realistisk forudsætning for muligheden, at aflægge en FP9 eller FP10 prøve i faget dansk.

Det grundlæggende formål med undervisningen er, at klargøre elevens læse- og skrivefærdigheder – øge den sproglige opmærksomhed – udvide elevens ordforråd – forbedre deres evne til at formulere sig mundtligt og skriftligt samt give eleverne indsigt og fortrolighed med brug af kompenserende hjælpemidler (talesyntese og CD-ord).

Computeren er vores primære redskab i undervisningen. De materialer der bruges i undervisningen er alle tilgængelige på computeren, så der er mulighed for at bruge talesyntese og CD-ord. Skolen stiller brugerlicens til læse/skrivestøttende programmer til rådighed for eleverne.

Det indebærer også, at man er villig til af afgive nogle linjefagstimer til fordel for faget dansk.

Der arbejdes på et individuelt plan med både faglighed, motivation og troen på egne evner, da alle elever kommer med hver deres udgangspunkt og udfordringer.

De elever, som i starten af skoleåret screenes og meldes til FP9/10 holdet, har et stort ønske om at tage eksamen. Det har en meget positiv indflydelse på læringsmiljøet og motivationen, når eleverne skal tilegne sig de grundlæggende færdigheder i faget matematik, få kendskab til fagets formål og være klædt på til at gå op til eksamen.

Eleverne instrueres og gøres fortrolige med matematikkens verden og undervisningen tilrettelægges så timerne fra starten af bliver genkendelig og struktureret. Der vil være en god balance mellem teoretisk undervisning og træning via opgaveregning. Alt undervisningsmateriale bliver lagt ud i online forum som bl.a. Teams, Matematikfessor, samt Gyldendal, så eleverne til enhver tid kan følge med i aktuelle emner og opgaver og holde sig opdateret. Vi anvender matematikredskaber, som regneark i excel, geogebra, samt wordmat og for de elever, som måtte have læse-/skrive vanskeligheder tilbyder vi som skole appwriter.