Vennekreds

Generalforsamlingen afholdes én gang årligt

På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmerne.
Vennekredsens medlemmer inviteres til, og har valgret ved den årlige generalforsamling. Stemmeret er dog betinget af minimum 6 mdr. forudgående medlemskab. Enhver med interesse for skolens virke kan melde sig ind i vennekredsen. Det koster et mindre årligt kontingent.