Valgfag

Om valgfag

Udover liniefagsundervisningen og den obligatoriske undervisning i dansk, matematik, og idræt vælger eleverne et eller flere valgfag. Valgfagene er placeret som aftenundervisning. 

Undervisningen på valgfagene varetages af timelærere. Indholdet af valgfagsundervisningen kan variere fra år til år, men der udbydes hvert år minimum 8 forskellige – ofte flere. 

Traktorkørekort

Fodbold

Fitness

Spejder

Pigeliv

Brætspil

Engelsk

Krea

Sløjd

Selvforsvar

Brætspil