Folkeskolens afgangsprøve 9. og 10. dansk/matematik

På efterskolen kan du læse til Folkeskolens afgangsprøve 9. og 10. dansk/matematik

D A N S K

Her på Aabæk Efterskole, tilbyder vi vores elever muligheden for at aflægge FP9 eller FP10 prøven i faget dansk i et trygt fællesskab. Vi vil med en positiv og anerkendende undervisningstilgang, give eleverne en god oplevelse med danskfaget.

Vi arbejder med den enkeltes faglige udfordringer, motivation og troen på egne evner.

Eleverne inddeles i stamklasser, hvor vi hjælper eleven godt på vej med den hjælp og støtte, som de har brug for. Ved skolens introuger i starten af skoleåret, vil alle elever blive vurderet ud fra en fælles prøve i faget dansk. Herefter vil eleverne blive niveaudelt, så der skabes en realistisk forudsætning for muligheden, at aflægge en FP9 eller FP10 prøve i faget dansk.

Det grundlæggende formål med undervisningen er, at klargøre elevens læse- og skrivefærdigheder – øge den sproglige opmærksomhed – udvide elevens ordforråd – forbedre deres evne til at formulere sig mundtligt og skriftligt samt give eleverne indsigt og fortrolighed med brug af kompenserende hjælpemidler ( talesyntese og CD-ord).

Computeren er vores primære redskab i undervisningen. De materialer der bruges i undervisningen er alle tilgængelige på computeren, så der er mulighed for at bruge talesyntese og CD-ord. Skolen stiller brugerlicens til læse/skrivestøttende programmer til rådighed for eleverne.

Det indebærer også, at man er villig til af afgive nogle linjefagstimer til fordel for faget dansk.

 

 

 

M A T E M A T I K

Indhold kommer snart…..

På efterskolen kan du læse til Folkeskolens afgangsprøve 9. og 10. dansk/matematik…

8 spændende linjefag der passer dig

 • Hestelinjen

  Det er ikke nødvendigt at kunne ride for at komme på hestelinjen.

  Læs mere

 • Håndværkerlinjen

  Du undervist indenfor fagområderne tømrer, snedker, maler og murer.

  Læs mere

 • Design- og medielinjen

  Der lægges vægt på færdigheder og viden indenfor billedkunstfaget.

  Læs mere

 • Idrætslinjen

  Vi arbejder med mange forskellige former for idræt, samt aktiviteter i naturen.

  Læs mere

 • Gastrolinjen

  Elsker du at eksperimentere i køkkenet

  Læs mere

 • Musik- og dramalinjen

  På musik og dramalinjen arbejdes der både med musik og drama.

  Læs mere

 • Jordbrugslinjen

  Jordbrugslinien består af flere elementer fra de grønne uddannelser.

  Læs mere

 • Jagt- og fiskerilinjen

  Kom med på jagt på skolens arealer, få fisketegn og lær om naturen omkring dig.

  Læs mere

mhj@intdev.dkFolkeskolens afgangsprøve 9. og 10. dansk/matematik