Jordbrugslinjen

Jordbrugslinjen består af flere elementer fra de grønne uddannelser

Eleverne får mulighed for at arbejde med dyrehold, frugt og planteavl, skovningsarbejde, anlæg og vedligehold af skolens grønne områder

Gennem de praktiske gøremål inddrages de teoretiske og praktiske aspekter af faget f.eks. maskinkendskab og vedligehold, fodring og pasning af vores dyrehold, plantekendskab, økologi og forståelse for menneskets indvirkning og samspil med naturen.

Der vil i årets løb være mulighed for at eleverne kommer på virksomhedsbesøg og faglige relevante udflugter. Der vil være mulighed for, at man kan komme i praktik og brobygningsforløb på f.eks. landbrugsuddannelsen.

  Overblik over jordbrugslinjen

  1. Pasning af grise, køer, kaniner og høns.
  2. Pasning af køkkenhave
  3. Pasning af frugtplantage.
  4. Maskinkendskab/vedligehold.
  5. Traktorkørekort (Aften tilbud)
  6. Pasning af skolens marker med korn og græs.