Obligatoriske fag

Specialundervisning gives også i dansk og matematik.

Denne gives med udgangspunkt i at eleverne på Aabæk Efterskole ikke kan honorere alm. krav i centrale fag som dansk og matematik. Støtten kan også gives hvis eleverne ikke kan leve op til folkeskolens krav til adfærd og socialt samvær.

Hertil kommer at nogle elever har brug for specialundervisning pga. funktionsnedsættelser (motorik, ADHD, Asperger m.m.).

 • Eleverne bliver fra hjemkommunens PPR visiteret i forhold til efterskolelovens
  § 25 stk. 1 og § 25 stk. 2
 • Elever der bliver visiteret i forhold til § 25. stk. 1 kommer på 12 mandshold
  i dansk og matematik
 • Elever der bliver visiteret i forhold til § 25 stk. 2 kommer på 4 – 6 mandshold

Om eftermiddagen er der obligatorisk undervisning i:

 1. Dansk
 2. Matematik
 3. Idræt
 4. Fag som fysik, biologi og andre almindelige skolefag,
  kommer du til at arbejde med i forskellige temauger.

Specialundervisning

Læs mere om vores specialundervisning på Aabæk Efterskole.

Læs mere

8 spændende linjefag der passer dig

 • Hestelinjen

  Det er ikke nødvendigt at kunne ride for at komme på hestelinjen.

  Læs mere

 • Håndværkerlinjen

  Du undervist indenfor fagområderne tømrer, snedker, maler og murer.

  Læs mere

 • Design- og medielinjen

  Der lægges vægt på færdigheder og viden indenfor billedkunstfaget.

  Læs mere

 • Idrætslinjen

  Vi arbejder med mange forskellige former for idræt, samt aktiviteter i naturen.

  Læs mere

 • Gastrolinjen

  Elsker du at eksperimentere i køkkenet

  Læs mere

 • Musik- og dramalinjen

  På musik og dramalinjen arbejdes der både med musik og drama.

  Læs mere

 • Jordbrugslinjen

  Jordbrugslinien består af flere elementer fra de grønne uddannelser.

  Læs mere

 • Jagt- og fiskerilinjen

  Kom med på jagt på skolens arealer, få fisketegn og lær om naturen omkring dig.

  Læs mere

mhj@intdev.dkObligatoriske fag