Undervisning

Specialundervisning

Om specialundervisning

Et grundlæggende princip for specialundervisningen på Aabæk Efterskole, er ikke ensidigt at fokusere på afgrænsede funktionsområder, men at se disse i forhold til, hvordan eleven fungerer som helhed.

Elever der fra PPRs side bliver visiteret i forhold til efterskolelovens § 25 stk. 2 kan med udgangspunkt i Aabæk Efterskoles særlige ressourcer og normering, modtage støtte i forhold til:

Overblik over specialundervisning

 1. Mindre hold i dansk og matematik (4 – 6 mandshold)
 2. Støttelærer om mandagen på værkstedet
 3. ”Turbo dansk forløb”
 4. Støttelærer i “anderledes dage” (fredage)
 5. Støttelærer i temauger

For elever med
generelle indlæringsvanskeligheder

8 spændende linjefag der passer dig

 • Hestelinjen

  Det er ikke nødvendigt at kunne ride for at komme på hestelinjen.

  Læs mere

 • Håndværkerlinjen

  Du undervist indenfor fagområderne tømrer, snedker, maler og murer.

  Læs mere

 • Design- og medielinjen

  Der lægges vægt på færdigheder og viden indenfor billedkunstfaget.

  Læs mere

 • Idrætslinjen

  Vi arbejder med mange forskellige former for idræt, samt aktiviteter i naturen.

  Læs mere

 • Køkkenlinjen

  I køkkenet står eleverne og køkkenlærerne hver dag for det varme aftenmåltid.

  Læs mere

 • Musik- og dramalinjen

  På musik og dramalinjen arbejdes der både med musik og drama.

  Læs mere

 • Jordbrugslinjen

  Jordbrugslinien består af flere elementer fra de grønne uddannelser.

  Læs mere

 • Jagt- og fiskerilinjen

  Kom med på jagt på skolens arealer, få fisketegn og lær om naturen omkring dig.

  Læs mere

mhj@intdev.dkSpecialundervisning